Greet Veenstra

Greet Veenstra-Genuït

Na het behalen van haar Gymnasium-A diploma (Nederlands, Engels, Frans, Grieks, Latijn, Geschiedenis, Aardrijkskunde) haalde zij haar MO-A diploma Frans. Zij specialiseerde zich in vertalen gedurende haar studie Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht.

Zij verbleef een jaar in Parijs en woonde vijf jaar in de Washington DC area in de Verenigde Staten. Daar gaf ze Franse les aan Amerikaanse high school leerlingen, Latijn aan leerlingen van een privé elementary school en bijbelles in Sunday school.

Zij is free-lance vertaler en richtte "Signifiant vertalingen en correctiewerk" op.

Greet: "Taal is boeiend. Talen verschillen in de manier waarop iets uitgedrukt wordt, daarin komt de cultuur tot uiting. Het leuke van vertalen is om te stoeien met de tekst om de originele toon en betekenis ervan goed weer te geven."

horblack (1K)

Copyright © 2009-2014 Signifiant vertalingen en correctiewerk

.